Jauniešu forums

Ogres novada Jauniešu forums pirmo reizi norisinājās   gadā, vietā. Lai gan forumā izmantotās metodes un aktivitātes katru gadu mēdz būt dažādas, tās visas tiek veidotas ar vienu mērķi – veicināt Ogres novadā dzīvojošo jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību un sekmēt dialogu starp jaunatni, sabiedrību un pašvaldību. Forumā laikā jaunieši veicot uzdevumus darba grupās un līdzdarbojoties atklātās diskusijās apzina problēmas un rada risinājumus novadā esošajās sfēras, kas tieši ietekmē jaunieši dzīvi. Ar foruma palīdzību jauniešiem ir iespēja izteikt savu viedokli, radīt alternatīvas un iespējas tās realizēšanai, kā arī kopā ar citiem jauniešiem un novada lēmumpieņēmējiem spriest par šīs idejas realizāciju. Forumā aicināti piedalīties Ogres novada jaunieši, kuriem ir vēlme izteikt savu viedokli par novadā notiekošo, diskutēt par problēmām, kā arī mēģināt apzināt iespējas, kā arī tās risināt.

 jauniesu_forums_2014 (7) jauniesu_forums_2014_8